Herstelling keu

Beste biljartvrienden,
 
Vanaf heden kan U voor alle herstellingen aan uw biljartkeu terecht op onderstaand adres.
Dit aan heel democratische prijzen.
 
Café De Veurleste   (lokaal B.C. De Splinters)
Molenstraat 36
1840 Londerzeel
 
Open vanaf 13h00
Gesloten op zondag en maandag